Recension (Vbl 23.4.2024) – ”Wasa Sångargilles solister stod för en musikalisk njutning av allra bästa klass”

”Wasa Sångargilles solister stod för en musikalisk njutning av allra bästa klass” – Vasabladets (prenumeranter)

Foto: Gunnar Bäckman

”Wasa Sångargilles solister stod för en musikalisk njutning av allra bästa klass”

Tvivelsutan var Wasa sångargilles konsert på lördagskvällen en av de bästa manskören presterat under dirigenten Stefan Wikmans tid, skriver Per-Håkan Jansson om sångargillets konsert på lördagen.

Även denna gång var programupplägget väl genomtänkt, repertoaren varierande och utmanande, ja kanske till och med i överkant. Den fulltaliga publiken i Trefaldighetskyrkan kunde njuta av meningsfyllda och berörande sånger under en dryg timme.
Endast en liten del av repertoaren bestod av traditionell kvartettsång. Framgången kan till stor del tillskrivas arrangören och pianisten Mikael Svarvar, som än en gång dokumenterade sin utsökta förmåga att skapa högklassig musik av enkla melodier.

Valet av medhjälpare var taget på kornet, sångerskan Tove Wingren och trumpetisten Anders Sjölind, denna gång med flygelhorn, stod för en, tillsammans med Svarvar, musikalisk njutning av allra bästa klass.

Sångargillet, som enligt programhäftet i dag är en 46-manna kör, är i god form. Rent numerärt är den viktiga andra basen den minsta stämman, vilket även märktes, inte minst i de några a cappella-sångerna i programmet. Kören klingar mestadels bra, men textuttalet, inte minst i sångerna på engelska, kan säkert förbättras. Programhäftets texter räddade situationen, tack och lov.

Repertoaren innehöll även krävande sånger. Att dela kören inför svårare uppgifter bör vara en tillfällig lösning, hellre borde repertoaren väljas så att kören in corpore klarar utförandet. ”Fix you” i Patrick Wingrens intrikata arrangemang blev inte bra. Samma åsikt har jag om Fredbergs ”Close to Home”. Eventuellt skulle en annan körformation vara till fördel i de tonalt utmanande styckena. Den senare framfördes under Vasa Körfestival 2018 av Svanholm Singers, där en av tenorerna heter Emil Fredberg. Då skrev jag att tonsättningen var gripande.

Kören framförde några a cappella-sånger, Kaj-Erik Gustafssons ”Psalm om en stor sal”, Leevi Madetojas ”Valkeat kaupungit”, Knut Nystedts ”Peace I Leave with You”, samt ”Moltöva za Ukrajinu” (Bön för Ukraina). I den förstnämnda, som fick ett stiligt framförande, kunde man än en gång njuta av Gustafssons understrykning av texten, avser till exempel fränheten i ”fisk som spyr” och slutackorden, ordet är klarheten. Sångerna av Madetoja och Nystedt kräver ytterligare mognad.

En av kvällens höjdpunkter var framförandet av Håkan Sunds utsökta arrangemang av Paul Simons ”Bridge over Troubled Water”. Här utnyttjade Wikman manskörens dynamiska styrka på ett mästerligt sätt.

Sångerskan Tove Wingren är en njutning att höra, må det var jazz, gospel eller visa så når hon publiken med sina övertygande tolkningar. I gospelsången ”Move on up a Little Higher”, som i tiderna var ett av Mahalia Jacksons paradnummer, visade hon prov på sin förträffliga uttrycksförmåga. Mikael Svaravars pianokomp var varierande, idé- och stilriktigt och Anders Sjölinds improvisatoriska inlägg smakfulla.

Totalt framfördes sexton musikstycken under konserten, som som helhet blev en njutning för lyssnaren. Vill ännu framhålla Mikael Svarvars snygga arrangemang och utsökta pianospel, Anders Sjölinds smakfulla inlägg och Tove Wingrens fantastiska tolkningar. Trion bidrog i högsta grad till att Wasa Sångargilles konsert blev en njutbar tillställning.

Katedralen Wasa Sångargille
Dirigent: Stefan Wikman.
Musiker: Mikael Svarvar (piano), Anders Sjölind (trumpet/flygelhorn)
Sångsolist: Tove Wingren
I Trefaldighetskyrkan i Vasa den 22 april 2023.