Kulturhuset Cantare

Vörågatan 12, FI-65100 Vasa

Välkommen till Cantare!

Kulturhuset Cantare har varit centrum för Wasa Sångargilles verksamhet sedan hösten 1990. Ett flertal andra aktörer har också haft Cantare som sin bas. Aktiebolaget Gillestugan Ab som ägs av Wasa Sångargille har haft hand om verksamheten vid Cantare. Längre ner på den här sidan kan du bekanta dig närmare med Cantares historia.

I månadsskiftet juni-juli sålde Wasa Sångargille Cantare. Därmed kommer verksamheten vid Cantare i dess nuvarande form att avslutas per den 31 augusti 2024 då husets nya ägare tar huset i besittning.

Cantare hyrs ännu ut fram till slutet av augusti 2024

Cantare lämpar sig utmärkt som festlokal för allehanda begivenheter – möten, föreläsningar, firmafester, bröllop, minneshögtider, födelsedagar och andra familjehögtider. Utrustningsnivån är hög. Cantare kan till exempel erbjuda en högklassig flygel, möblemang för drygt 100 personer samt köks- och serveringsutrustning för ca 50 personer.

Bokningstider och priser

Om inte annat har avtalats med hyresvärden börjar bokningstiden alltid kl 12:00 på bokningsdagen och slutar sista bokningsdagen klockan 12:00. Alla utrymmen skall dock vara lätt tillgängliga för att städföretaget fritt ska kunna påbörja städningen kl. 10:00. Städavgift samt kök och porslin ingår i hyran. Priserna inkluderar moms 24 %.

  • 1-4 timmar: 215 €
  • 1 dygn: 495 €
  • Veckoslut: 595 €

Bekanta dig med hyresvillkoren genom att klicka på den här länken. 

Fyll i formuläret nedan för att ta kontakt med och boka Cantare.

Kontaktperson: Peter Haldin (pjhaldin@gmail.com, 040 471 5756)

Kulturhuset Cantares historia 1888-2024 (red. 11.7.2024 #)

År 1888 köpte konsul J.E. Moe spritfabriken Pohjola Bränneri på Vörågatan 3 i Vasa. Nio år senare, 1897, lät han uppföra ett bostadshus på Vörågatan 12 för sina brännarmästare. Det på den tiden mycket påkostade, för att inte säga lyxiga huset ritades av arkitekt Fredik Thesleff.

Sedan staten monopoliserat sprittillverkningen såldes huset år 1923 åt fabrikör Arthur Ekholm, som flyttade in med sin familj. På den tiden var huset målat i en ljusgrön färg med lister i en mörkare nyans. År 1938 flyttade familjen Michaelsen in.

Bussbolaget Finne & Beijar köpte huset år 1956 och inredde fyra bostäder i bottenvåningen och två bostäder på vinden. Huset övergick sedermera på 1980-talet i ett byggnadsföretags, Iskuras, ägo. Företaget ville riva huset, men miljöaktivister lyckades få huset fredat år 1987, varefter Wasa Sångargille köpte det kraftigt vandaliserade huset av Iskura. Huset hade stått tomt en längre tid, vilket lett till läckande vattentak, trasiga fönster och sönderslagen inredning. Efter en ändring av stadsplanen inledde Wasa Sångargille renoveringsarbetena på talko och den första våningen kunde tas i bruk hösten 1990.

Wasa Sångargille hade därförinnan anordnat en namntävling för huset. Tävlingen vanns av Lea Holm, som föreslog namnet “Cantare”, som är italienska och kan översättas med “att sjunga”. Renoveringen kunde genomföras tack vare stora ideella arbetsinsatser av kören och ekonomiskt stöd från Svenska kulturfonden, Vasa stad, sponsorer och donatorer. Renoveringen av vindsvåningen blev klar 1996 och husets 100-års dag firades 1997.

Cantare används i dag främst för Wasa sångargilles verksamhet av föreningens två körer. Därtill hyr andra föreningar, företag, institutioner och privatpersoner utrymmen för möten, föreläsningar, bröllop, födelsedagar och andra familjehögtider.

I husets andra våning har en bostadslägenhet inretts, vilken hyrs ut till privatpersoner.

Cantare har varit en levande del av Vasas kulturliv i flera decennier och där har regelbundet ordnats olika slag av konserter och kulturbegivenheter. Tack vare sitt centrala läge och goda utrustningsnivå har Cantare fyllt ett stort behov av utrymmen för kultur och sammankomster.

# Under försommaren 2024 beslöt Wasa Sångargille att Cantare ska säljas. Den 1 september 2024 övergår ägandet av huset till nya ägare och därmed avslutas även verksamheten i dess nuvarande form vid Cantare.