Kulturhuset Cantare

Vörågatan 12, FI-65100 Vasa

Kulturhuset Cantare är centrum för Wasa Sångargilles verksamhet. Huset drivs av aktiebolaget Gillestugan Ab som i sin tur ägs av Wasa Sångargille.

​Förutom att Wasa Sångargille aktivt använder sitt eget hus för körens egen verksamhet har många övriga aktörer Cantare som bas.

Cantare hyrs också ut till utomstående och fungerar som en ypperlig festvåning för t.ex. bröllop. Varmt välkomna till Cantare!

Boka Cantare

Historia

År 1888 köpte konsul J.E. Moe spritfabriken Pohjola Bränneri på Vörågatan 3 i Vasa. Nio år senare, 1897, lät han uppföra ett bostadshus på Vörågatan 12 för sina brännarmästare. Det på den tiden mycket påkostade, för att inte säga lyxiga huset ritades av arkitekt Fredik Thesleff.

Sedan staten monopoliserat sprittillverkningen såldes huset år 1923 åt fabrikör Arthur Ekholm, som flyttade in med sin familj. På den tiden var huset målat i en ljusgrön färg med lister i en mörkare nyans. År 1938 flyttade familjen Michaelsen in.

Bussbolaget Finne & Beijar köpte huset år 1956 och inredde fyra bostäder i bottenvåningen och två bostäder på vinden. Huset övergick sedermera på 1980-talet i ett byggnadsföretags, Iskuras, ägo. Företaget ville riva huset, men miljöaktivister lyckades få huset fredat år 1987, varefter Wasa Sångargille köpte det kraftigt vandaliserade huset av Iskura. Huset hade stått tomt en längre tid, vilket lett till läckande vattentak, trasiga fönster och sönderslagen inredning. Efter en ändring av stadsplanen inledde Wasa Sångargille renoveringsarbetena på talko och den första våningen kunde tas i bruk hösten 1990.

Wasa Sångargille hade därförinnan anordnat en namntävling för huset. Tävlingen vanns av Lea Holm, som föreslog namnet “Cantare”, som är italienska och kan översättas med “att sjunga”. Renoveringen kunde genomföras tack vare stora ideella arbetsinsatser av kören och ekonomiskt stöd från Svenska kulturfonden, Vasa stad, sponsorer och donatorer. Renoveringen av vindsvåningen blev klar 1996 och husets 100-års dag firades 1997.

Cantare används i dag främst för Wasa sångargilles verksamhet av föreningens två körer. Därtill hyr andra föreningar, företag, institutioner och privatpersoner utrymmen för möten, föreläsningar, bröllop, födelsedagar och andra familjehögtider.

I husets andra våning har en bostadslägenhet inretts, vilken hyrs ut till privatpersoner.

Cantare är i dag en levande del av Vasas kulturliv och där ordnas regelbundet olika slag av konserter och kulturbegivenheter. Tack vare sitt centrala läge och goda utrustningsnivå fyller Cantare ett stort behov av utrymmen för kultur och sammankomster.

Boka Cantare