Bokningsvillkor

Från och med 9.10.2019

 1. Hyresgästen förbinder sig att följa dessa hyresvillkor och användarregler.
 2. Hyresgästen undertecknar hyresavtalet och undertecknaren är därmed ansvarspersonen som ansvarar för att upprätthålla ordningen och efterföljandet av dessa villkor och regler.
 3. Bokningen är bindande. Om avbokning sker senare än en (1) månad före bokat datum debiteras hyresgästen på 50 % av avtalad hyra. Om avbokning sker senare än en (1) vecka för bokat datum debiteras hyresgästen på hela avtalade hyresbeloppet.
 4. Hyresturen börjar kl. 12.00 och slutar 12.00. Dessa tider gäller även för eventuella cateringföretag och t.ex. orkestrar eller artister. Hyresgäster förbinder sig att meddela dessa tider även åt ovan nämnda parter. Det går att separat avtala om förlängda eller avvikande hyrestider och för dessa debiteras tilläggsavgift enligt prislista. OBS! Utrymmena skall vara klara för städning kl. 10.00 (se punkt 7).
 5. Nyckel hämtas enligt överenskommelse med kontaktpersonen.
 6. Nyckeln återlämnas till Cantare enligt direktiv från kontaktpersonen. För borttappad nyckel debiteras kontrollavgift (150 €) och ersättning för förnyande av låsserierna enligt faktiska kostnader.
 7. Städning ingår i hyran men utrymmena bör förstädas efter tillställningen enligt instruktionerna nedan (behövlig städutrustning finns i Cantares städskrubb):
  a. Uteområdena städas framför ingångarna (rosk, fimpar o.dyl. plockas upp).
  b. Allt skräp förs till skräptunnorna på gården.
  c. Borden (och vid behov stolarna) torkas med fuktig trasa.
  d. Bord och stolar staplas på anvisade platser.
  e. Diskbänk och köksbänkarna torkas (vid behov även kylskåp, ugn och mikro).
  f. All disk diskas ordentligt. OBS! Diskning ingår inte i priset!
 8. Hyresgästen förbinder sig att Cantare är i minst lika bra skick vid överlämnande som när det togs emot.
  a. Om hyresgästens förstädning anses otillräcklig debiteras hyresgästen enligt faktiska städkostnader (dock minst 150 €).
  b. Vid användning av silvertejp el. motsvarande, bör kontrolleras att limmet inte skadar golvet och att det inte lämnar limrester. Städfirman debiterar separat för borttagning av eventuella limrester. Förbjudet att fästa tejp på väggarna.
  c. Kunden bör försäkra sig om att det inte lämnar osedvanligt mycket märken från festskor på golvet.
  d. Kunden kan vid behov ta ned Cantares tavlor. Tavlorna bör dock återställas till exakt rätt platser efter uthyrningen.
 9. Hyresgästen ersätter söndrade, förstörda eller försvunna föremål och inventarier. Hyresgästen är skyldig att anmäla kontaktperson om eventuella skador och söndriga möbler. För förstörda inventarier debiteras hyresgästen för införskaffandet av motsvarande nya inventarier enligt faktiska kostnader samt en kontrollavgift på 150 € ifall anmälningsskyldigheten har försummats.
  – Det är absolut förbjudet att stå på borden, och det är förbjudet att stå på stolarna med skor på.
 10. Rökning är förbjudet inomhus.
 11. Öppen eld eller marshaller får inte tändas på trätrappan eller i dess omedelbara närhet. Användandet av tjärgrytor, diverse facklor och övrigt eld med fot är absolut förbjudet. Hyresgästen förbinds att övervaka eld under hela brinntiden. Hyresgästen är till helt ansvarig för eventuell brandskada förorsakad av ute-eldar och eventuella städkostnader orsakade av fallna ute-eldar. Hyresgästen är medveten om att man vid användandet av eld (t.ex. stearinljus inomhus) bör iaktta extra försiktighet.
 12. Tystnad skall råda i huset (och på gården) efter kl. 02.00. Notera att det på övre våningen bor hyresgäster.
 13. Cantare är inte allmänt utskänkningsområde.

Kontaktperson: Peter Haldin (pjhaldin@gmail.com, 040 471 5756)