KONTAKTUPPGIFTER

KONTAKTA KÖREN

ORDFÖRANDE Martin Wilhelms

+358 40 556 4190

martinjp.wilhelms@gmail.com

DIRIGENT Stefan Wikman 

+358 40 769 8223

stefan.wikman@roschier.com

VILL DU SJUNGA I WSG?

VICEORDFÖRANDE Mathias Smeds

+358 50 557 5252

mathias.smeds@msmeds.fi

...eller Klicka här!

BOKA KÖREN

INTENDENT Dan Häggblom

+358 500 367 174

dan.haggblom@mysports.fi

INSPICIENT Mathias Smeds 

+358 50 557 5252

mathias.smeds@msmeds.fi

PRESS

MARKNADSFÖRINGSANSVARIG Dan Ekholm

+358 40 537 6435

dan.e.ek@gmail.com

INTENDENT Dan Häggblom

+358 500 367 174

dan.haggblom@mysports.fi

ADMINISTRATION 2020-2021

STYRELSEN

ORDFÖRANDE Martin Wilhelms

VICEORDFÖRANDE / INSPICIENT Mathias Smeds

SEKRETERARE Michael Björkman

SKATTMÄSTARE Guy Svanbäck

KONSTNÄRLIG LEDARE/DIRIGENT Stefan Wikman

INTENDENT Dan Häggblom

KLUBBHÖVDING Peter Haldin

MARKNADSFÖRINGSSANSVARIG Dan Ekholm 

SENIORKÖRENS REPRESENTANT / ADJUNGERAD: Bo-Erik Ekman

KONTAKTA OSS DIREKT

Tack! Ditt meddelande skickades till körens ordförande.