Kontaktuppgifter

Kontakta kören

Ordförande Martin Wilhelms
+358 40 556 4190
martinjp.wilhelms@gmail.com

Dirigent Stefan Wikman
+358 40 769 8223
stefan.wikman@investia.fi

Vill du sjunga I WSG?

Viceordförande Mathias Smeds
+358 50 557 5252
mathias.smeds@msmeds.fi

Nya sångare

Boka kören

Intendent Dan Häggblom
+358 500 367 174
dan.haggblom@mysports.fi

Inspicient Mathias Smeds
+358 50 557 5252
mathias.smeds@msmeds.fi

Press

Marknadsföringsansvarig Dan Ekholm
+358 40 537 6435
dan.e.ek@gmail.com

Intendent Dan Häggblom
+358 500 367 174
dan.haggblom@mysports.fi

Administration 2021-2022

Styrelsen

Ordförande Martin Wilhelms
Viceordförande / inspicient Mathias Smeds
Sekreterare Michael Björkman
Skattmästare Guy Svanbäck
Konstnärlig ledare/dirigent Stefan Wikman
Intendent Dan Häggblom
Klubbhövding Peter Haldin
Marknadsföringssansvarig Dan Ekholm
Seniorkörens representant / adjungerad Bo-Erik Ekman

Kontakta oss direkt