Kontaktuppgifter

Kontakta kören

Roger Nylund
Ordförande
+358 50 527 2281
ordforande@wsg.fi

Stefan Wikman
Dirigent
+358 40 769 8223
dirigent@wsg.fi

Vill du sjunga i Wasa Sångargille?

Mathias Smeds
Viceordförande
+358 50 557 5252
mathias.smeds@msmeds.fi

Nya sångare

Boka kören

Dan Häggblom
Intendent
+358 500 367 174
intendent@wsg.fi

Mathias Smeds
Inspicient
+358 50 557 5252
mathias.smeds@msmeds.fi

Press

Matias Jungar
Kommunikatör och marknadsföringsansvarig
+358 40 581 6816
matias.jungar@yle.fi

Dan Häggblom
Intendent
+358 500 367 174
intendent@wsg.fi

Administration 2023-2024

Styrelsen

Ordförande Roger Nylund
Viceordförande, inspicient Mathias Smeds
Sekreterare Michael Björkman
Skattmästare Guy Svanbäck
Konstnärlig ledare/dirigent Stefan Wikman
Intendent Dan Häggblom
Klubbhövding Mats Sabel
Marknadsföringssansvarig Matias Jungar
FSM-representant Kaj Holm (adjungerad)
Seniorkörens representant Nils-Eric Sahlström (adjungerad)

Kontakta oss direkt