Kontaktuppgifter

Kontakta kören

Ordförande Martin Wilhelms
+358 40 556 4190
ordforande@wsg.fi

Dirigent Stefan Wikman
+358 40 769 8223
dirigent@wsg.fi

Vill du sjunga i Wasa Sångargille?

Viceordförande Mathias Smeds
+358 50 557 5252
mathias.smeds@msmeds.fi

Nya sångare

Boka kören

Intendent Dan Häggblom
+358 500 367 174
intendent@wsg.fi

Inspicient Mathias Smeds
+358 50 557 5252
mathias.smeds@msmeds.fi

Press

Marknadsföringsansvarig Dan Ekholm
+358 40 537 6435
dan.e.ekholm@gmail.com

Intendent Dan Häggblom
+358 500 367 174
intendent@wsg.fi

Administration 2022-2023

Styrelsen

Ordförande Martin Wilhelms
Viceordförande, inspicient Mathias Smeds
Sekreterare Michael Björkman
Skattmästare Guy Svanbäck
Konstnärlig ledare/dirigent Stefan Wikman
Intendent Dan Häggblom
Klubbhövding Mats Sabel
Marknadsföringssansvarig Dan Ekholm
FSM-representant Kaj Holm (adjungerad)
Seniorkörens representant Bo-Erik Ekman (adjungerad)

Kontakta oss direkt