Om kören

Wasa Sångargille (WSG) vill vara nyskapande på traditionens grund och öka intresset för och utveckla manskörssången i Svenskfinland.

Kören har väckt uppmärksamhet genom ha utvecklat och förnyat manskören som instrument. Detta har under senare år tagit sig uttryck i nyskapande helhetsproduktioner med beställda musikaliska verk och helheter både för profant och sakralt utförande.

Kören samarbetar regelbundet med kompositörer, arrangörer, sångsolister och musiker och ger sedan mera än två decennier mycket uppskattade julkonserter med namnkunniga solister.

Körens framträdanden vid Frihetsstatyn på Vasa torg på självständighetsdagen och på stadshusets altan på 1 maj har blivit kära traditioner i körens hemstad Vasa. WSG strävar i all sin verksamhet att arbeta i enlighet med sina centrala värderingar: ambition, professionalism, engagemang och kamratskap. Mycket satsas därför på att utveckla övningsarbetet och på att stimulera sångarna att förkovra sig såväl inom som utanför kören.

Wasa Sångargille ger regelbundet konserter såväl i Vasa som i andra delar av Finland och har tack vare en aktiv nyrekrytering en numerär på ca 60 sångare, väl fördelade mellan de olika stämmorna där yngre röster på ett smakfullt sätt blandas med mognare röster.

Inom föreningen Wasa Sångargille r.f. verkar även Wasa Sångargilles Seniorkör; en unik kör, som möjliggör ett livslångt sångarengagemang.

Vill du veta mera om kören? Kontakta körens ordförande eller intendent.