Wasa Sångargille

Wasa Sångargille (WSG) är grundad 1930 och vill vara nyskapande på traditionens grund och öka intresset för och utveckla manskörssången i Svenskfinland.

Kören har väckt uppmärksamhet genom att utveckla och förnya manskören som instrument. Detta har under åren tagit sig uttryck i nyskapande helhetsproduktioner med många beställningsverk och nyskapande konserthelheter både för profant och sakralt utförande.

Kören samarbetar regelbundet med kompositörer, arrangörer, sångsolister och musiker och ger sedan mera än tre decennier mycket uppskattade julkonserter med namnkunniga solister.

Körens framträdanden vid Frihetsstatyn på Vasa torg på självständighetsdagen och på stadshusets altan på 1 maj har blivit kära traditioner i körens hemstad Vasa. WSG strävar i all sin verksamhet till att arbeta i enlighet med sina centrala värderingar ambition, professionalism, engagemang och kamratskap. Mycket satsas på att utveckla övningsarbetet och på att stimulera sångarna att förkovra sig såväl inom som utanför kören.

Wasa Sångargille ger regelbundet konserter såväl i Vasa som i andra delar av Finland och utomlands och kören har tack vare en aktiv nyrekrytering idag en numerär på ca 50 sångare, väl fördelade mellan de olika stämmorna där yngre röster på ett smakfullt sätt blandas med mognare röster.

Inom föreningen Wasa Sångargille r.f. verkar även Wasa Sångargilles Seniorkör; en unik kör, som möjliggör ett livslångt sångarengagemang.

Vill du veta mera om kören? Kontakta körens ordförande eller intendent.