Dirigent Stefan Wikman

Stefan Wikman (director musices) har varit dirigent och konstnärlig ledare för Wasa Sångargille (WSG) längre än någon av sina föregångare. Han valdes till dirigent höstterminen 1981, ledde kören fram till 60-årsjubileet 1990 och återkom som dirigent hösten 1993.

WSG satsar med Wikman som pådrivare på att vara ”Nyskapande på traditionens grund”, ett långsiktigt och systematiskt arbetssätt. Kören har kontinuerligt och systematiskt presenterat en nyskapande, bred och utmanande repertoar och stora tematiska produktioner (t.ex. Körspelet Carl Michael 1987, Kyrkodramat Jona 2003, Ispalatset 2005, REVOLUTION! 2007, Fly me to the Moon 2011, Ave Maria 2012, Våryra 2013, Fragancia 2014, Var är vägens mål? 2016, Seklernas sång 2017, Toivo, Zacharias och andra vänner 2018 samt BaRock 2019) och årliga uppmärksammade julkonserter, ofta med namnkunniga solister. WSG har också genomfört två uppmärksammade storprojekt tillsammans med Vasa Opera: Verdis Requiem hösten 2013 och Brahms´ Ein Deutsches Requiem hösten 2015.

WSG har under åren med Wikman skapat ett brett nätverk av samarbetspartners, haft en systematisk nyrekrytering och ständigt utvecklat övningsmetoderna i kören.

Wikman har varit elev i Korsholms församlings musikskola, studerat vid Martin Wegelius-institutet och idkat dirigeringsstudier för bl.a. Eric Ericsson och Dan-Olof Stenlund. Han har också deltagit i Sveriges Körförbunds dirigentutbildning och har mångsidig erfarenhet som körsångare i bl.a. Vasa Kammarkör, Jubilatekören och Akademiska Sångföreningen. Han är aktiv sångare i Vokalensemblen Röster.

Stefan Wikman är vicedirigent i Finlands svenska manssångarförbund och erhöll Svenska Österbottens kulturpris år 2009.