Dirigent Stefan Wikman

Stefan Wikman (director musices) har varit dirigent och konstnärlig ledare för Wasa Sångargille (WSG) längre än någon av sina föregångare. Han valdes till dirigent hösten 1981, ledde kören fram till 60-årsjubileet 1990 och återkom som dirigent hösten 1993.

Wasa Sångargille målsättning är att vara ”nyskapande på traditionens grund” och att arbeta långsiktigt och systematiskt. Kören har i linje med detta kontinuerligt presenterat en nyskapande, bred och utmanande repertoar och stora tematiska produktioner (som Körspelet Carl Michael 1987, Kyrkodramat Jona 2003, Ispalatset 2005, REVOLUTION! 2007, Fly me to the Moon 2011, Ave Maria 2012, Våryra 2013, Fragancia 2014, Var är vägens mål? 2016, Seklernas Sång 2017, Toivo, Zacharias och andra vänner 2018, BaRock 2019, Österbotten – by i världen 2022 och Katedralen 2023).

En central del i den konstnärliga verksamheten är årliga uppmärksammade julkonserter, oftast med namnkunniga solister.

WSG har också genomfört två uppmärksammade storprojekt tillsammans med Vasa Opera: Verdis Requiem hösten 2013 och Brahms Ein Deutsches Requiem hösten 2015.

WSG har under åren med Wikman skapat ett brett nätverk av samarbetspartner, lyckats med en systematisk nyrekrytering och ständigt utvecklat övningsmetoderna i kören.

Wikman har varit elev i Korsholms församlings musikskola och har studerat vid Martin Wegelius-institutet och idkat dirigentstudier för bl.a. Eric Ericsson och Dan-Olof Stenlund. Han har också deltagit i Sveriges Körförbunds dirigentutbildning och har mångsidig erfarenhet som körsångare i bl.a. Vasa Kammarkör, Jubilatekören och Akademiska Sångföreningen.

Stefan Wikman är vicedirigent i Finlands svenska manssångarförbund och han erhöll Svenska Österbottens kulturpris år 2009.

Stefan Wikman (director musices) on Wasa Sångargillen pitkäaikaisin kuoronjohtaja ja taiteellinen johtaja. Hänet valittiin kuoron johtajaksi syksyllä 1981. Hän johti kuoroa vuoteen 1990, kun kuoro täytti 60 vuotta, ja palasi syksyllä 1993.

Wasa Sångargillen (WSG) tavoitteena on ”luoda uutta perinteisiin nojaten” pitkäjänteisellä ja systemaattisella työllä. Kuoro on tämän mukaisesti monen vuoden aikana esittänyt uutta luovan, laajan ja vaativan ohjelmiston ja myös mittavia temaattisia kokonaisuuksia (kuten Körspelet Carl Michael 1987, Kyrkodramat Jona 2003, Ispalatset 2005, REVOLUTION! 2007, Fly me to the Moon 2011, Ave Maria 2012, Våryra 2013, Fragancia 2014, Var är vägens mål? 2016, Seklernas Sång 2017, Toivo, Zacharias och andra vänner 2018, BaRock 2019, Österbotten – by i världen 2022 sekä Katedralen 2023).

Vuotuiset joulukonsertit, usein nimekkäiden solistien kanssa, on keskeinen osa kuoron taiteellista toimintaa.

WSG on myös tehnyt kaksi suurtuotantoa Vaasan Oopperan kanssa: Verdin Requiem syksyllä 2013 ja Brahmsin Ein Deutsches Requiem syksyllä 2015.

Wikmanin johdolla WSG on luonut laajan yhteistyöverkoston, onnistunut ylläpitämään järjestelmällisen rekrytoinnin ja jatkuvasti kehittänyt kuoron harjoitusmenetelmiä.

Wikman on ollut oppilaana Mustasaaren seurakunnan musiikkikoulussa ja Martin Wegelius-opistossa. Hän on opiskellut kuoronjohtamista Eric Ericssonin ja Dan-Olof Stenlundin johdolla ja myös osallistunut Sveriges Körförbund-liiton järjestämään kuoronjohtamiskoulutukseen. Hänellä on monivuotinen kokemus laulajana mm. Vaasan Kamarikuorossa, Jubilatekuorossa ja Akademiska Sång-

föreningenissä.

Stefan Wikman toimii Finlands svenska manssångarförbund-liiton varajohtajana. Hän on saanut Svenska Österbottens kulturpris-palkinnon vuonna 2009.