Historik

Initiativet till grundandet av Wasa Sångargille togs i samband med ett konsertbesök av Gamlakarleby Manskör i Vasa i januari 1930. Kort därefter sammankallades till ett möte “för av kvartettsång intresserade personer” den 4 februari och en interemistisk styrelse tillsattes. Stiftande medlemmar var 34 sångare, bland vilka kapellmästare Alfred Holm, som blev körens första dirigent, ingick. Bland ett flertal mer eller mindre seriösa namnförslag antogs namnet Wasa Sångargille redan vid starten.

​Man inledde verksamheten med övningar den 12 februari och redan den 26 april samma år uppträdde WSG under sin dirigent Alfred Holms ledning vid sin första konsert i stadshusets festsal för hemmapubliken. Konserten blev en stor framgång och kören fick en succéartad start både på hemmaplan och vid turnéer inom landet och till grannlandet Sverige.

Bland körens mera långvariga dirigenter förtjänar att särskilt nämnas, förutom förenämnde Alfred Holm, Selim Segerstam och Wiking Björklund samt den nuvarande dirigenten Stefan Wikman, som redan nu verkat en längre tid som körens dirigent än någon av sina föregångare.

Körens musikaliska devis har under Wikmans epok varit “nyskapande på traditionens grund”, vilket även kommit väl till synes i repertoarvalet. Traditionell manskörssång har balanserats mot beställningar av nya moderna verk och man har slagit in på helt nya banor i form av musikdramatiska verk av både lättare och seriösare karaktär.

Samarbete med andra körer och övriga musikkorporationer både på det lokala planet och över språk- och nationsgränser har i ökande utsträckning omhuldats. Körens traditionella julkonserter, 1-maj sång och uppträdanden på självständighetsdagen utgör den fasta grunden för körens årliga verksamhet.

År 1989 köpte sig WSG ett eget hem, nämligen ett gammalt jugendhuset byggt i trä år 1897, ritat av arkitekten Fredrik Thesleff. Huset “Cantare”, på Vörågatan 12, ägs via aktiebolaget Gillestugan Ab och inrymmer festsal med kök och kansli och uthyrningsutrymmen i husets övre våning. Förutom att kören fick ett eget värdefullt och vackert hem utfördes även en kulturgärning av stora mått då det historiskt värdefulla huset tack vare WSG:s insats räddades undan förgängelsen.

WSG i dag mår bättre än någonsin. Den aktiva körens numerär uppgår till drygt 60 man. Om man därtill lägger seniorkörens sångare hör WSG definitivt till landets största och slagkraftigaste manskörer.