Löpande konsertverksamhet

Wasa Sångargille gör normalt minst tre huvudproduktioner per verksamhetsår, som sträcker sig från 1 augusti till 31 juli. I regel handlar det om två till tre julkonserter i december och en större konsertproduktion på våren samt en produktion eller något uppträdande på hösten.

Vid så gott som varje produktion har kören kunnat presentera nyskriven eller nyarrangerad manskörsmusik enligt devisen att vara ”Nyskapande på traditionens grund”. Kören samarbetar aktivt med både arrangörer, musiker, solister och gästartister.

Kören sjunger traditionsenligt in våren varje år från altanen på Vasa stadshus den 1 maj kl. 12.00.