Självständighetsdagen

På Finlands självständighetsdag uppträder kören varje år kl. 17:00 vid Frihetsstatyn på Salutorger i Vasa. Vid uppträdandet, som Wasa Sångargille står som värd för, sjunger fosterländska sånger tillsammans med den finskspråkiga broderkören Pohjan Miehet. Studentkårerna vid Åbo Akademi, Svenska Handelshögskolan och Vaasan yliopisto deltar med fackeltåg, och studenkårerna håller tal.